Anlägga gräsmatta

En tät, grön gräsmatta är drömmen för många men det är faktiskt inte omöjligt att uppfylla den önskan. Många gånger krävs det dock att man anlägger en helt ny gräsmatta för att man ska få det resultat man vill ha. Börja i god tid, underarbetet är enormt viktigt för att gräsmattan ska bli fin oavsett om du väljer gräs på rulle eller om du vill så gräsfrön. Det allra bästa är att anlägga gräset på hösten, gärna i augusti eller september. Man kan också anlägga gräset på våren innan det blir för varmt och det skadar inte om det regnar lite ibland. Det är dock viktigt att temperaturen är över 10 grader.

Tips, innan man börjar anlägga gräsmattan kan det vara bra att planera vart man ska ha trädgårdsland, fruktträd och buskar, på sidan Slättvarva hittar ni tips och råd om allt som har att göra med trädgård.

Börja med planering

Du bör först planera din gräsmatta. Mät och rita gärna upp var rabatter, träd, byggnader, uteplatser och gångar ska vara. Fundera också på om du vill så gräs eller om du vill köpa in gräs på rulle. Gräs på rulle kostar lite mer men resultatet syns snabbare och gräsmattan kan i regel nyttjas redan efter ett par veckor.

Jordförberedelse

Förarbetet är enormt viktigt inför anläggandet av en ny gräsmatta. Ta bort större stenar, ogräs samt rötter. Kratta ut ny jord där det behövs och trampa till den. Det går också att använda en vält för att platta till den pålagda jorden om ytan är stor. Marken ska sedan luckras upp. Vatten kan annars inte tränga igenom gräsmattan och då kan det bildas pölar samtidigt som gräset trivs sämre. Är jorden lerig kan man blanda upp den med grus för än bättre resultat. Jorden ska helst lika brödsmulor för att ha rätt konsistens. För allra bäst resultat bör matjord skrapas bort och ställas åt sidan för att sedan åter fyllas på. Man bör utföra det här arbetet ner till cirka en halvmeters djup och en del arbete kan göras med hjälp av en jordfräs. Vänd gärna ner fukthållande jord eller nedbruten kompost. Är jorden redan allt för sandig är det inte fel att komplettera den med torv. Se också till att gödsla jorden med gödningsmedel eller naturgödsel. Ta gärna hänsyn till smådjuren och välj naturgödsel. För att få bästa resultat bör du analysera jorden för att se hur mycket gödsel och eventuellt kalk du ska använda. Jorden bör ha ett pH-värde på mellan 6,5-7.

När all jord är uppluckrad är det dags att jämna ut marken. Det ska inte finnas några luftfickor eller mjuka partier, trots att marken är uppluckrad. Ta bort jordklumpar eller stenar som kommit fram. Kratta sedan till ytan.

Påbörja såning

När ytan är jämn och inte har några ojämnheter är det dags för såning eller utrullning av gräsmatterullar. Det är klokt att dela in gräsmattan i flera delar om gräset ska sås. Blanda sedan gräsfröerna och fördela dem i lika många högar som delar du har delat in gräsmattan i. Fördela sedan fröerna för hand eller med hjälp av en vagn som sprider dem. Gör det en vindfri dag så fröna inte sprider sig vind för våg. Mylla ner fröerna med en lövräfsa och se till att de är täckta så skyddas de från uttorkning.

Att hitta rätt gräsfrö

Vill du så din gräsmatta från frön gäller det att du hittar rätt variant. Gräsfröer finns i flera varianter. Några växer tätt men tar lång tid på sig att växa upp. Det finns också gräsfrö som växer glesare men snabbt. Den sistnämnda typen används främst för att reparera skador i en redan befintlig gräsmatta. Det finns också färdigblandade gräsfröpaket för olika slags gräsmattor. Man blandar olika frösorter för att skapa blandningar för flera förhållanden. Vissa frön gror till exempel redan när det är fem grader ute. De passar till exempel bra om du vill så gräset tidigare eller senare på säsongen när det är kyligare i marken.

Fundera också kring vad du vill använda gräsmattan till. Ska du sporta eller om du tänker använda gräset mycket kanske det krävs en rejäl slitstyrka och gräs som återhämtar sig snabbt. En gräsmatta som bara ska se fin ut klarar sig i regel med tättväxande, mer exklusiva grässorter. Tänk också på hur mycket tid och vilja du har att lägga på gräsmattan. Vill du klippa ofta, vattna och gödsla? Fungerar en lite mer slit och släng gräsmatta? Ju mer svårsådda grässorter du väljer, desto mer måste du sköta gräset.

När du anlägger din gräsmatta bör du också tänka på hur mycket du har möjlighet att sköta den under anläggningsfasen. Kanske kan du bara sköta gräsmattan under ett par veckor på semestern om den anläggs ute vid sommarstugan. Kanske kan du inte vattna hur som helst? Ju mindre tid du kan lägga på gräset, desto mer bör du fokusera på gräsets möjlighet att gro och etablera sig snabbt. Exklusivare grässorter bör du inte tänka på.

Hur mycket frön går åt?

Man bör räkna med att det krävs mellan 1-2 kilo gräsfrö per 100 kvadratmeter. Innan du sår ska du alltid blanda fröna. Se också till att gräsmattan hålls fuktig när fröna är planterade, annars kommer gräsfröna inte att gro. För alla typer av nyanlagda gräsmattor är de första veckorna kritiska. Både frön och gräs på rulle måste fuktas och det får inte torkat ut. Om gräsmattan blir fläckig har man mest troligt inte vattnat de bruna delarna tillräckligt och då dör gräset med resultat att man måste så om. Täck gärna gräset med fiberduk så minskas risken att det torkar ut och vattna ofta men lite.

När ska den nyanlagda gräsmattan klippas?

Gräsmattan bör klippas när den är ungefär en centimeter längre än vad du önskar. Du bör klippa av en kort bit, men ofta. Klipper du inte för mycket behöver du inte ta bort klippet utan det kan bli näring till resten av gräset. Mer än en tredjedel av gräsets höjd ska inte klippas, och tänk på att byta riktning varje gång du klipper gräset.

Vid den första klippningen av en nyanlagd gräsmatta bör man alltid klippa med en hög inställning, och maximalt 1-2 centimeter. En robotgräsklippare kan varmt rekommenderas då den klipper lite men ofta och alltid kör i ett slumpmässigt mönster.

En åkgräsklippare kan också vara ett bra alternativ till den nyanlagda gräsmattan, tänk dock på att en åkgräsklippare är tung och kan göra hjulspår i den nyanlagda gräsmattan. För att hitta bästa åkgräsklippare rekommenderar vi att jämföra olika modeller på nätet.

Behöver gräsmattan eftersås?

Oavsett om du sår gräsmattan från frö eller om du väljer gräs på rulle kan det vara läge att efterså den på sensommaren eller under tidig vår. Gräsmattan får inte bli gles eftersom den då lättare drabbas av mossa eller ogräs. Även slitage gör gräsmattan med utsatt. Genom att fylla på med gräsfrö som gror minskar man risken och gräsmattan håller sig fin längre.

Kan gräsmattan drabbas av mossa när den anläggs?

Ja, gräsmattan kan drabbas av mossa snabbt. Om man väljer fel gräs som inte trivs är det rent av vanligt. Mossan uppkommer när gräset inte kan växa bra. Det kanske är för torrt, för näringsfattigt eller för soligt. En mossrivare eller kratta sprider mossans sporer mer. Gödsla istället, och komplettera med bra gräsfrön som gror snabbt. På så sätt kan man rädda den nyanlagda gräsmattan, oavsett om det är gräs på rulle eller frösått gräs.

Kan gräs på rulle läggas i sluttning?

Ja, det går i regel bra att lägga gräs på rulle i sluttningar. Se bara till att gräset inte läggs direkt på en berghäll utan det måste finnas jord gräset kan fästa i. Om inte är risken stor att gräset faller ned vid kraftigare regn.

Leave A Comment

x

Get A Quote