Jordkällare

En jordkällare ligger alltid avskilt från bostadshuset och är en slags källarbyggnad som ofta ligger i norrläge och är antingen eller delvis nedgrävd i jorden. Takkonstruktionen som är bärande består av sten och har formen av en cylinder. Jordkällarens ingång är gjord av en trädörr som är tätslutande, och det brukar finnas antingen en innerdörr eller ett smalt förrum, så kallad svale innanför ytterdörren. En luftsluss finns också som håller tillbaka luften, så att det kylda utrymmet kommer i omedelbar förbindelse med den yttre luften. Vid ingången brukar en ventilationslucka finnas och i den bakre delen installeras en till två takventilen, så luften kan cirkulera och på så sätt undviks mögel. Taket är beklätt med ett jordskikt på omkring 60 centimeter och själva golvet brukar var gjort av sand eller jord. Den temperatur som finns i jordkällaren brukar ligga mellan +10 – +12 grader under sommaren och mellan +4 – +6 grader under vintern.

Jordkällarens historia

Innan jordkällare byggdes var det vanligt att ha en stuka, som användes för att förvara exempelvis rödbetor, sockerbetor och potatis. Stukan höll rotfrukterna frostfria och de placerades på ett fält innan det var dags att leverera dem till en fabrik. Dessa stukor kunde vara flera hundra meter långa, och de innehålla flera tusen ton med rotfrukter. Över gropen lades ett skilt av till exempel jord och torrt gräs som isolering. De äldsta jordkällarna som hittats är från mitten av 1700-talet, men det var först på 1820-talet som byggandet tog fart och då var det oftast potatis som förvarades där. En jordkällare fungerade lika bra på sommaren som på vintern. På sommaren skyddade de tjocka källarväggarna råvarorna mot värmen och under vintern mot frost. En annan fördel var att marken hade en naturlig fuktighet, det gjorde att råvarorna inte torkade, och kunde hålla sig färska under långa tider. När skafferier och kylskåp kom på 1950-talet, började jordkällarna bli mindre betydelsefulla. Vissa jordkällare som inte rasat sönder har förvarats och underhållits för kulturella bruk. Förr i tiden var det ett svårt jobb att bygga en jordkällare och det tog lång tid, i dag är det något smidigare i och med att det går att köpa färdiga byggsatser.

Hur lång tid tar det att bygga en jordkällare?

Det tar tid än i dag, behövs armstyrka och någon murarvana för att få till en bra jordkällare. När jordkällaren väl är färdig, tar det som sagt lite tid innan den fått rätt temperatur, men när så skett har du ett tryggt ställe att förvara råvaror, sylt, saft med mera i.

Regler för byggande av jordkällare

Det är inte bara att bygga en jordkällare si så där, först måste du ta kontakt med byggnadsnämnden och höra vilka bestämmelser de har i din kommun. Det är inte alla kommuner som kräver tillstånd och därför är det viktigt att kolla upp vilka regler som gäller där du bor. På exempelvis bostadsbranschen.se finner ni matnyttig information rörande byggnationer och fastigheter. Om ett bygglov måste upprättas kan det medföra stora kostnader, på bygglovskonsulter finner ni information om priser vid upprättning av bygglov.

 

Placering av jordkällare

Det är av stor vikt att jordkällaren placeras på rätt plats för att den ska fungera som den ska. Marken ska vara torr och grundvattennivån får inte ligga för högt. Om inte detta hålls kan det bildas fukt och vatten kan samlas på jordkällarens golv. Det allra bästa stället att bygga en jordkällare är på en backe eller på grus som ligger skuggigt. Ingången ska ligga i norr och dräneringen måste fungera perfekt. På jordkällarens alla sidor ska jord täckas med omkring 60–70 centimeter. Har du en stor trädgård kan du alltid bygga jordkällaren så den inte syns så tydligt, något som är svårare att göra om din tomt är liten. Om så är fallet kan du alltid plantera vackra växter, då syns inte jordkällaren lika tydligt.

Bra att tänka på

Dörren till ingången bör vara välisolerad, däremot ska dörren mellan svale och själva källaren vara oisolerad. Det är även väldigt praktiskt att ha en dörr av nät innanför ytterdörren, så inte insekter och möss kommer in i jordkällaren. Det är också viktigt att du är noggrann när du ska dra trådarna som ska vara utgångspunkten för både väggarna och sulan. Du måste också göra vissa gjutningsarbeten när du bygger din jordkällare eftersom betong väger väldigt mycket måste du använda gjutformar som är stadiga. Betongen ska torka i ungefär en vecka innan formvirket kan tas bort. Betongens yta bör vattnas några gånger om dagen för att den ska bli hållbar. Är det en varm sommardag när du ska gjuta bör du täcka över alla öppna betongytor med plast som skyddar mot avdunstning. Behöver du åka iväg någonstans eller av en annan anledning göra uppehåll i ditt arbete med att mura, ska en bräda läggas på stenarna som ligger överst. Det är annars lätt att fogbruket sköljs bort om det börjar regna.

Isolering och ventilation

För att få en riktigt bra jordkällare är isolering och ventilering A och O, och det är viktigt att utsidan isoleras med kallasfalt eller platonmatta, för att motverka att fukt tränger in. Ett helgjutet golv är inte att rekommendera eftersom den fuktighet som finns i själva jorden bestämmer till stor del den kvalitet som källaren har. Det är mycket bättre att du fyller ursparingen med makadam, då kan du lätt hålla rent bland det du förvarar i jordkällaren. Ventilationen ska kunna regleras och vara bra tilltagen, du kan använda exempelvis tallriksventiler. Detta luftintag ska placeras på väggen vid ingången och de ska fästas lågt, däremot ska eluttagen sitta högt upp i jordkällarens andra ände. Använd nätförsedda huvar för att skydda evakueringsrören på taket, då behöver du inte vara orolig för att regn, snö eller djur ska komma in.

Betongens kvalitet

Under åren har benämning och kvalitet på betong ändrats, och betong som förr i tiden kallades för K400, heter i dag K40. För att en jordkällare ska få en lång livstid ska den ha bra kvalitet, det är därför bättre att betala lite mer för att få bra betong. Köp gärna betong av kvalitet C40/50 och ett vattencementtal (VCT) på 0,45. Du får då betong som är något tätare och med längre livslängd. Du kan också beställa färdig betong, men då bör du tänka på hur den ska levereras och kolla upp hur nära betongbilen kan komma. Det är också viktigt att kolla upp med de som levererar betongen om du behöver ha en hydralränna eller om du ska beställa hem en betongpump. Att hyra en betongpumpbil kostar ganska mycket pengar, har du därför tillgång till en hydralränna sparar du in en del eftersom du inte behöver betala någon kostnad för en pump-bil.

x

Get A Quote