Markbädd

Markbädd

Här läser du mer om minireningsverk, du hittar även några prisexempel. Hittar du inte det du söker, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärd på grund av många dricksvattentäkter i området kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exemplevis ut till ett dike.

Markbäddar är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp och är väl beprövad. Tekniken används både för blandat avloppsvatten och för enbart BDT-vatten

Drift och skötsel
Rätt anlagda markbäddar är i allmänhet robusta anläggningar som är relativt okänsliga för störningar. De kräver lite tillsyn och skötsel.
Markbädden bör dock inspekteras minst en gång om året då man bl a undersöker att luftningsröret inte är vattenfyllt. För att reningen ska fungera bra i en markbädd får markbädden inte vara vattenmättad. Vattnet ska hela tiden rinna vidare genom bädden.
Slamavskiljaren ska tömmas tillräckligt ofta för undvika igensättning av markbädden, normalt en gång per år.

Marken ovanpå och omkring markbädden ska hållas fri från buskar, träd och perenner med kraftiga rötter och ska heller inte utsättas för tung belastning (t ex bilparkering).
I Priserna nedan ingår markbädd och slamavskiljare samt installation och uppstart. Priset förutsätter att avloppet kan läggas med självfall. Avloppsrör och grävning för rör ingår upp till 60 m.

Priserna gäller i Västmanland, Sörmland, Östergötland, Örebro län. Kostnadstillägg på övriga platser. Kostnader för pumpar tillkommer om avloppet inte kan läggas med självfall.
Markbädd på burk från 4EVERGREEN.
130.000kr efter ROT.
Markbädd på burk från FANN.
127.000kr efter ROT.
Klassisk markbädd med 3-kammarbrunn i betong.
110.000kr efter ROT.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

    x

    Get A Quote