Gräsmatta

Är det dags för dig att anlägga gräsmatta, då har du kommit rätt.

ATT FÅ EN FIN GRÄSMATTA KRÄVER MYCKET ARBETE, OCH VI HJÄLPER DIG GÄRNA ATT KOMMA IGÅNG

En frisk och välmående gräsmatta ger ett alltid ett bra intryck.
När man skall anlägga en gräsmatta bör man börja med att undersöka vilka förutsättningar marken har där man vill anlägga gräsmattan. 

Marktyp och dränering
Är det för blött behöver man tex. dränera först. I Mälardalen är stor del av landskapet gammal havsbotten och består av lera. Leran släpper dåligt igenom vatten, lägger man gräsmatta uppepå leran utan att dränera får man med största sannolikhet vattenansamlingar på gräsmattan under höst och vår. 

Grovplanering 
Nästa steg är att grovplanera höjderna på tomten. Det innebär alltså att man planar ut marken. Stubbar, rötter och annat i jorden tas bort. 

Finplanering
När grovplaneringen är färdig kan man börja med finplanering vilket innebär att man lägger ut matjord som gräset ska få fäste i. 

Matjorden läggs i ett ca 10 cm välpackat lager, så att gräset får ordentligt med jord att växa i. Se till att matjorden har så lite ojämnheter som möjligt. Man kan i detta läge välja att lägga färdig gräsmatta på rulle eller gå vidare med att så själv.

Fröspridare underlättar
Om du ska så själv, sprid nu gräsfrön jämnt över den blivande gräsmattan. Använd gärna en spridare. Bearbeta sedan jorden med en gallervält, gallervälten bryter sönder jordskorpan och trycker jämn ner gräsfrön i marken. Sedan är det bara att börja vattna

Underhåll och klippning av gräsmattan
För att veta hur du ska underhålla din gräsmatta bäst så behöver du läsa på dig lite om grässorten du valt. Vissa grässorter tål torka bättre medan andra kräver bevattning med jämna mellanrum. Ett smidigt och skonsamt sätt att sköta klippningen är en bra robotgräsklippare som låter dig välja längd på gräset. Undvik att köra en den nattetid eftersom igelkottar är aktiva då och ofta skadas ifall robotgräsklipparen ej har igelkottskydd.

Använd toppdress och stödså
Toppdress är en sandblandning som underlättar för gräset.
Den gör att så att marken blir luftig och resulterar i att gräset växer bättre och blir tätare. I samband med att du strör ut toppdress kan du passa på att stödså med fler gräsfrön.

Ring mig för snabbast hjälp

0589-102 32

För gratis offertförfrågan

    BILDEN VISAR EN GRÄSMATTA 2 VECKOR EFTER SÅDD

    x

    Get A Quote